Archives For Influenza

HK-PCG-PR-20-2011



ABISONG PANGKALUSUGAN

 

KASO NG INFLUENZA TYPE B IMPEKSIYON SA HONG KONG

 

 

Nag aabiso ang Centre for Health Protection (CHP) ng Kagawaran ng Kalusugan ng Hong Kong sa publiko ukol sa isang nakumpirmang kaso ng malubhang Influenza B na nakaapekto sa isang 11-taong gulang na batang lalaki.

Ang bata ay nakaranas ng pag-ubo, sipon at lagnat simula 5 Abril at pagkabalisa at convulsion noong 14 Abril.  Siya ay kasalukuyang nasa Pediatric Intensive Care Unit ng United Christian Hospital dala ng encephalitis.

Ang nasophryngeal aspirate specimen na nakuha sa bata noong 14 Abril ay nakumpirmang positibo sa influenza B, at siya ay nasa kritikal na kondisyon.

Sa kasalukuyan, walang naiulat na kaso ng respiratory illness sa paaralan kung saan nag-aaral ang bata, kahit sa kanilang tahanan ay wala din  naiulat na may sintomas ng trankaso.

Ang publiko ay pinapayuhan na panatilihin ang malinis na pangangatawan at kapaligiran upang makaiwas sa sakit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang maayos na diyeta, regular na ehersisyo, sapat na pahinga, pagbabawas ng stress at pag-iwas sa paninigarilyo.

Para sa detalye upang maiwasan ang influenza, bumisita sa Web site ng CHP (www.chp.gov.hk)