Archives For Health

by: Alice Park (Time Magazine)

The Mediterranean diet is a well-known weapon in the fight against heart disease, but exactly how effective is it?

 

To find out, researchers led by Dr. Ramón Estruch, from the Department of Internal Medicine at the Hospital Clinic of Barcelona, put the Mediterranean diet to the test against a low-fat diet. They followed participants to track rates of heart attack, stroke and heart-disease-related death. After nearly five years, the results were so striking for one group that the study was stopped early, according to research published online by the New England Journal of Medicine.

The group that showed the least heart problems and lowest rate of heart disease deaths? Those who ate a Mediterranean diet high in extra-virgin olive oil. Coming in at a close second were participants who ate a Mediterranean diet high in nuts. Compared with those eating the low-fat diet, the extra-virgin-olive-oil group showed a 30% lower risk of having a heart attack, stroke or dying of heart disease after five years, while those consuming the Mediterranean diet with more nuts showed a 28% lower risk of these outcomes.

(MORE: Mediterranean Diet Linked to Lower Child-Asthma Risk)

“We think the strength of this study comes from the fact that we measured hard outcomes and not just blood pressure or changes in cholesterol levels,” says Estruch. “We really believe the Mediterranean diet lowers incidence of [heart attack], stroke and cardiovascular deaths.”

Previous studies have linked Mediterranean diets to fewer heart attacks and deaths from heart disease, but most of those have correlated people’s recall of their diet with heart-disease outcomes rather than randomly assigning participants to eat specific diets and then following them for heart-disease risk, as Estruch and his colleagues did.

In the study, the participants in the Mediterranean diet groups agreed to replace red meat with white meat like chicken and eat three or more servings of fish each week, along with three or more servings of fruit and two or more servings of vegetables a day. The extra-virgin-olive-oil group also consumed more than four tablespoons of the oil a day, replacing regular olive oil with the extra-virgin variety, which contains more potentially heart-healthy compounds like polyphenols and vitamin-E tocopherols — which can lower levels of inflammatory factors that contribute to heart disease — in addition to oleic acids, which are lower in the saturated fat that can build up in blood vessels. The group that consumed more nuts was asked to eat a combination of 30 g of walnuts, almonds and hazelnuts every day. These groups were also asked to stay away from sodas and red meats. The participants eating the low-fat diet ate three or more servings of fish or seafood a week and the same amount of fruit and vegetables as the Mediterranean diet groups. They were discouraged from consuming more than two tablespoons of vegetable oils, including olive oil, each day.

(MORE: Can Olive Oil Help Prevent Stroke?)

To ensure that other factors that could affect heart-disease rates were not playing a role, the researchers also adjusted for the total amount of calories the groups were eating, since obesity can be a major contributor to heart attack and stroke. Even after making these adjustments, however, the olive-oil group showed statistically significant drops in heart-disease risk. And because the three groups were randomly assigned to their diets, Estruch says that factors like the amount of exercise the participants did, or the medications they took, would be about the same in all three groups, and thus affect all participants equally.

Estruch says that the study has some limitations, most notably that the low-fat diet group may not have had as intense an intervention during the first part of the study as the Mediterranean groups did, potentially biasing the results in favor of the Mediterranean diet. Some volunteers also dropped out, most of whom had higher body mass index on average, which may also skew the results toward a beneficial effect of the Mediterranean diet, since the individuals who remained might have been more motivated to take care of their hearts to begin with.

Still, the findings add to the body of evidence that suggests the Mediterranean diet can play an important role in protecting the heart, and should guide doctors and patients who want to avoid heart disease toward eating the foods that can help them the most.

Read more: http://healthland.time.com/2013/02/25/its-the-olive-oil-mediterranean-diet-lowers-risk-of-heart-attack-and-stroke/#ixzz2LzFW2nFi

HK-PCG-PR-33-2011

ADVISORY
        The Philippine Consulate General would like to invite all Filipinos and Filipino community organizations in Hong Kong to support and promote the blood donation programme of the Hong Kong Red Cross.
       You are  invited to donate blood or recruit blood donors, specially Rhesus Negative donors.
        For more information, please call 2710-1202 or  visit the HK Red Cross Blood Transfusion Service office at 15 King’s Park Rise, Kowloon at the following days and time: Monday,Tuesday, Thursday and Friday 9:30 a.m.- 4:00 p.m.; Wednesday 9:30 a.m. – 1:00 p.m. and Saturday 9:00 a.m. – 5:00 p.m.
HK-PCG-PR-28-2011
ABISONG PANGKALUSUGAN
Kaso ng Scarlet Fever
Pinapayuhan ang Filipino Community sa Hong Kong na mag-ingat upang maiwasan ang Scarlet Fever na natagpuan sa Hong Kong.
Ang Centre for Health Protection (CHP) ng Department of Health ng Hong Kong ay kasalukuyang iniimbestigahan ang isang kaso ng Scarlet Fever kung saan namatay ang isang 5-taong-gulang na batang lalaki.
Ang batang lalaki ay nilagnat mula 15 Hunyo. Na-admit siya sa Princess Margaret Hospital noong 19 Hunyo, kung saan biglang lumubha ang kanyang kondisyon at tuluyan siyang namatay noong 21 Hunyo. Ayon sa kanyang mga magulang, ang nasabing bata ay nagpakonsulta sa isang manggagamot dahil sa bulutong.
Ang pasyente ay na-diagnose ng scarlet fever at toxic shock syndrome. Ang resulta ng blood specimen na kinuha sa pasyente ay positibo sa cocci. Ang karagdagang pagsusuri ay kasalukuyang isinasagawa ng ospital.
Ang Public Health Laboratory Centre sa ilalim ng CHP ay mayroon din isinagawang pagsubok sa anumang positibong resulta na makukuha. Ang karagdagang pagsisiyasat ay isinasagawa upang makakuha pa ng karagdagang impormasyon mula sa magulang at manggagamot na tumingin sa bata.
Ang kindergarten school ng bata na SA Tin Ka Ping sa Shatin ay wala namang iniulat na kaso ng scarlet fever, subalit may 11 kaso ng bulutong na nasa edad na 3 hanggang 5 taon simula 4 Mayo 4. Upang makaiwas sa sakit, nagpayo ang CHP na suspendihin ang klase ng 7 araw mula 22 Hunyo.
Bumisita ang CHP sa Kindergarten at pinayuhan ang mga kawani na magsagawa ng puspusang paglilinis at disimpeksiyon sa buong paaralan.
Magbibigay ang CHP ng araw-araw na impormasyon at situwasyon tungkol sa scarlet fever.
Magkakaroon ng radio information drive ang CHP simula sa isang linggo upang palakasin ang pampublikong edukasyon tungkol sa scarlet fever.
Ayon sa tagapagsalita ng CHP, ang scarlet fever ay sanhi ng Group A Streptococcus bacteria at maaring malunasan ng angkop na antibiotics. Kalimitang naaapektuhan ng sakit na ito  ang mga kabataang 10-taong gulang pababa. Ang mga karaniwang simtomas ay lagnat, sakit ng lalamunan, at rashes. Pinapayuhan ang publiko na maging mapagbantay laban sa scarlet fever at magpakonsulta sa manggagamot kung may mga simtomas ng nasabing sakit.
 Upang maiwasan ang scarlet fever, pinapayuhan ang publiko na gawin ang mga sumusunod:
  • Obserbahan ang mabuting personal at environmental hygiene;
  • Panatilihing malinis at hugasan ang mga kamay lalo na kung ito ay nadumihan ng respiratory secretions (e.g. pagkatapos bumahing)
  • Takpan ang ilong at bibig kapag babahing o uubo at itapon ng maayos ang mga bagay na ginamit sa pagsinga o mayroong plema.
Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang Web site ng CHP sa www.chp.gov.hk.

HK-PCG-PR-20-2011ABISONG PANGKALUSUGAN

 

KASO NG INFLUENZA TYPE B IMPEKSIYON SA HONG KONG

 

 

Nag aabiso ang Centre for Health Protection (CHP) ng Kagawaran ng Kalusugan ng Hong Kong sa publiko ukol sa isang nakumpirmang kaso ng malubhang Influenza B na nakaapekto sa isang 11-taong gulang na batang lalaki.

Ang bata ay nakaranas ng pag-ubo, sipon at lagnat simula 5 Abril at pagkabalisa at convulsion noong 14 Abril.  Siya ay kasalukuyang nasa Pediatric Intensive Care Unit ng United Christian Hospital dala ng encephalitis.

Ang nasophryngeal aspirate specimen na nakuha sa bata noong 14 Abril ay nakumpirmang positibo sa influenza B, at siya ay nasa kritikal na kondisyon.

Sa kasalukuyan, walang naiulat na kaso ng respiratory illness sa paaralan kung saan nag-aaral ang bata, kahit sa kanilang tahanan ay wala din  naiulat na may sintomas ng trankaso.

Ang publiko ay pinapayuhan na panatilihin ang malinis na pangangatawan at kapaligiran upang makaiwas sa sakit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang maayos na diyeta, regular na ehersisyo, sapat na pahinga, pagbabawas ng stress at pag-iwas sa paninigarilyo.

Para sa detalye upang maiwasan ang influenza, bumisita sa Web site ng CHP (www.chp.gov.hk)