Archives For May 2011

The Hong Kong Volunteer Award is a territory-wide biennial campaign launched in 2005.  Its aim is  to raise public awareness of the value of volunteerism, and to  facilitate the development of sustainable volunteerism in Hong Kong.

The Fourth Hong Kong Volunteer Award will commend 10 outstanding individuals and/or volunteer groups.  A “Corporate Award” will be presented to an outstanding business corporation for its distinguished contributions and accomplishments in promoting volunteerism.

Nominations to the aforementioned awards are now being received by the Agency for Volunteer Service until 30 June 2011.  For details of the Award and how to submit nominations, visit their website at www.avs.org.hk.

BABALA SA PUBLIKO TUNGKOL SA GALAXY ENTERTAINMENT GROUP

Binabalaan ang publiko na mag-ingat sa mga taong nagpapanggap na ahente ng Galaxy Entertainment Group na nangangako ng trabaho sa Macau.

Nagpatalastas ang Galaxy Entertainment Group na wala silang itinatalaga bilang kanilang ahente maliban kay Mr. Paolo Martel, Managing Director ng IKON Solutions Asia Inc., sa address na Rua do Dr. Pedro Jose Lobo, Edificio Banco Luso Internacaional, 11 Andar Salsa 1107-1108 Macau.

Upang malaman kung ang ahente ay lehitimo, mangyari lamang na tumawag sa Konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong at Kagawaran ng Paggawa at Empleyo sa pamamagitan ng Philippine Overseas Labor Office (POLO) sa telepono bilang 2823 – 8504.