Archives For April 2011

HK-PCG-PR-20-2011ABISONG PANGKALUSUGAN

 

KASO NG INFLUENZA TYPE B IMPEKSIYON SA HONG KONG

 

 

Nag aabiso ang Centre for Health Protection (CHP) ng Kagawaran ng Kalusugan ng Hong Kong sa publiko ukol sa isang nakumpirmang kaso ng malubhang Influenza B na nakaapekto sa isang 11-taong gulang na batang lalaki.

Ang bata ay nakaranas ng pag-ubo, sipon at lagnat simula 5 Abril at pagkabalisa at convulsion noong 14 Abril.  Siya ay kasalukuyang nasa Pediatric Intensive Care Unit ng United Christian Hospital dala ng encephalitis.

Ang nasophryngeal aspirate specimen na nakuha sa bata noong 14 Abril ay nakumpirmang positibo sa influenza B, at siya ay nasa kritikal na kondisyon.

Sa kasalukuyan, walang naiulat na kaso ng respiratory illness sa paaralan kung saan nag-aaral ang bata, kahit sa kanilang tahanan ay wala din  naiulat na may sintomas ng trankaso.

Ang publiko ay pinapayuhan na panatilihin ang malinis na pangangatawan at kapaligiran upang makaiwas sa sakit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang maayos na diyeta, regular na ehersisyo, sapat na pahinga, pagbabawas ng stress at pag-iwas sa paninigarilyo.

Para sa detalye upang maiwasan ang influenza, bumisita sa Web site ng CHP (www.chp.gov.hk)

The Center for Agriculture and Rural Development (CARD) OFW Foundation (Hong Kong), a Philippine-based NGO promoting micro-entrepreneurship as a means to reduce proverty,  is inviting interested participants to its first Financial Literacy Course at 9:30a.m.-5:30 p.m., on 15 and 22 May 2011 at  theBayanihan Center, Kennedy Town, Hong Kong. The course will consist of four modules that will introduce participants to the benefits of managing savings, developing budgets and understanding debt, and the basic principles of investments, risks and creating livelihood opportunities.

Lunch and drinks will be provided during the two-day workshop, and certificates of completion will be awarded to all participants who finish all four modules. Reservations will be accepted on a first-come, first-served basis. Kindly contact Ms. Edna O. Aquino, Acting Chair of the CARD OFW Foundation (Hong Kong) at telephone number 6939-0821 or postal address 5/F Greenburg Court, Greenvale, Discovery Bay, Hong Kong.

CARD OFW Hong Kong is composed of 7 institutions delivering specialized but integrated products and services in the field of microfinance, microinsurance, business development, and capacity building.

HK-PCG-PR-17-2011

ABISONG PANGKALUSUGAN

Paalala sa Publiko Tungkol sa Meningococcal Infection

 

Pinapayuhan ang Filipino Community sa Hong Kong na mag-ingat upang maiwasan ang meningoccoccal infection na natagpuan sa Hong Kong.

 

Ang Center for Health Protection (CHP) ng Department of Health ay nagsisiyasat ng isang nakumpirmang kaso ng meningococcal infection, isang nakakahawang sakit na nakukuha sa pamamagitan ng direktang contact sa droplets mula sa mga carrier o nahawaang tao.

 

Ang kaso ng meningococcal infection ay isang 69-taong gulang na babae na nakatira sa elderly home sa Central at Western District. Ang nasabing pasyente ay mayroon pang underlying conditions at nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagpapapintog noong 23 Marso, at siya ay tinanggap sa Queen Mary Hospital noong 25 Marso at kasalukuyang nasa malubhang kondisyon.

 

Ang resulta ng blood specimen na kinuha sa pasyente ay may lumagong Neisseria meningitidis.

 

Ayon sa pagsisiyasat, ang nasabing pasyente ay walang history na umalis ng bansa sa panahon ng inkubasyon. Namigay ang CHP ng chemoprophylaxis sa kanyang mga kasama sa nasabing elderly homes.

 

Ito ay pangatlong kaso na ng meningococcal impeksiyon sa taong kasalukuyan. May dalawang kaso noong 2010 at 2009.

 

Sinabi ng tagapagsalita ng CHP na ang meningococcal infection impeksiyon ay sanhi ng isang bacterium na kilala bilang meningococcus. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan, kabilang ang droplets mula sa ilong at lalamunan ng mga nahawaang tao. Ang panahon ng inkubasyon ay nag-iiba mula sa 2 hanggang 10 araw.

 

Ang clinical picture ay maaaring mag-iba. Maari itong magresulta sa malubhang sakit kapag ang sinalakay ng bacterium ang dugo (nagiging sanhi ng meningococcaemia) o sa utak (nagiging sanhi ng meninggitis).

 

Ang meningococcaemia ay nagsasalarawan sa pamamagitan ng mga biglaang pagsisimula ng lagnat, matinding sakit ng ulo, purpura, pagkabigla at kahit kamatayan sa mga matinding kaso. Ang meningitis ay nagsasalarawan sa pamamagitan ng biglaang pagsisimula ng matinding sakit ng ulo, lagnat, pagsusuka, pagkahilo, potopobya at paninigas ng leeg. Ang mga naaagapang kaso ay maaaring gamutin sa pamamagitan ng antibiotics.

 

Upang maiwasan ang meningococcal infection, pina-aalahan ang publiko na gawin ang mga sumusunod:

 

  • Siguraduhing palaging maghugas ng kamay at obserbahan ang mabuting personal na kapaligiran at gawi sa kalinisan;
  • Iwasang pumunta sa mga lugar na may maraming tao;
  • Iwasan ang close contact sa pasyente na may lagnat o matinding sakit ng ulo;
  • Takpan ang ilong at bibig kapag babahing o uubo at itapon ng maayos ang mga bagay na ginamit sa pagsinga o mayroong plema.

 

Para sa karagdagang kaalaman, bisitahin lamang ang Web site ng CHP sa www.chp.gov.hk o tumawag sa ATN section ng Konsulado sa telephono bilang 28238506 at 2823-8512 o sa Hotline bilang 9155-4023.